2006

Баянгол дүүрэг дэх Үйлчилгээ орон сууцтай барилга