2006

Хан-Уул дүүрэг дэх ИНЕГ-ын Аэродромын албаны конторын барилгууд