​MBC ХХК-ийн ажилтан болсноор

MBC ХХК-ийн ажилтан болсноор дараах боломжууд нээгдэнэ.

Үүнд:

  • Нэг зорилгын дор нэгдсэн ур чадвартай, зөв боловсон залуустай хамтдаа хөгжих;
  • Хамтын хөдөлмөрөөр бий болсон тав тухтай орчинд ажиллах;
  • Барилга угсралт, үйлдвэрлэлийн салбарт хийсэн бүтээснээ шударга, бодитойгоор үнэлүүлж ахиж дэвших боломж, өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал авах;
  • Ажилдаа мэргэших, өсөж хөгжих,