Барилга угсралт

Бүх төрлийн барилга байгууламжийн төслийн ажлыг орчин үеийн шинэ техник хэрэгслийг ашиглан захиалагчийн шаардлагыг давсан чанартай барилга байгууламжийн төслүүдийг тогтсон хугацаанд, төсөвт өртөгт багтааж дотоодын болон гадаадын стандартад нийцүүлж хийж гүйцэтгэнэ.

  1. Орон сууцны барилга байгууламж
  2. Олон нийтийн барилга байгууламж
  3. Үйлчилгээний барилга байгууламж
  4. Үйлдвэрийн барилга байгууламж
  5. Онцгой зориулалтын барилга байгууламж


  • Орон сууцны барилга байгууламж
  • Олон нийтийн барилга байгууламж
  • Үйлчилгээний барилга байгууламж
  • Үйлдвэрийн барилга байгууламж
  • Онцгой зориулалтын барилга байгууламж


Бүх төрлийн барилга байгууламжийн төслийн ажлыг орчин үеийн шинэ техник хэрэгслийг ашиглан захиалагчийн шаардлагыг давсан чанартай барилга байгууламжийн төслүүдийг тогтсон хугацаанд, төсөвт өртөгт багтааж дотоодын болон гадаадын стандартад нийцүүлж хийж гүйцэтгэнэ.