Орчны тохижилт

Бүх төрлийн барилга байгууламжтай холбоотой гадна орчны тохижилтын ландшафт, ногоон байгууламж, автомашины болон явган хүний зам талбай, гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

  • Төрөл бүрийн зориулалттай талбайн ажил
  • Ногоон байгууламжийн ажил
  • Автомашин болон явган хүний бүх төрлийн зам талбайн ажил
  • Гадна гэрэлтүүлгийн ажил
  • Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил