Үйлчилгээ


Дулааны болон эрчим хүчний барилга байгууламж, шугам сүлжээний бүх төрлийн шинэ болон шинэчлэлийн ажил хийж гүйцэтгэнэ.
Дулааны болон эрчим хүчний эх үүсвэр, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн угсралтын ажил
Дулааны болон эрчим хүчний шугам сүлжээний угсралтын ажил
Дулааны болон эрчим хүчний эх үүсвэрийн засвар шинэчлэлийн ажил
Дулааны болон эрчим хүчний шугам сүлжээний засварын ажил

Барилгын бүх үе шатанд бүх төрлийн өргөтгөл, их болон урсгал засваруудын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

 • Өргөтгөл шинэчлэлийн ажил
 • Гадна дотор их болон урсгал иж бүрэн засварын ажил
 • Интерьер, экстерьерийн ажил

Бүх төрлийн барилга байгууламжтай холбоотой гадна орчны тохижилтын ландшафт, ногоон байгууламж, автомашины болон явган хүний зам талбай, гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

 • Төрөл бүрийн зориулалттай талбайн ажил
 • Ногоон байгууламжийн ажил
 • Автомашин болон явган хүний бүх төрлийн зам талбайн ажил
 • Гадна гэрэлтүүлгийн ажил
 • Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

Бүх төрлийн барилга байгууламжийн төслийн ажлыг орчин үеийн шинэ техник хэрэгслийг ашиглан захиалагчийн шаардлагыг давсан чанартай барилга байгууламжийн төслүүдийг тогтсон хугацаанд, төсөвт өртөгт багтааж дотоодын болон гадаадын стандартад нийцүүлж хийж гүйцэтгэнэ.

 1. Орон сууцны барилга байгууламж
 2. Олон нийтийн барилга байгууламж
 3. Үйлчилгээний барилга байгууламж
 4. Үйлдвэрийн барилга байгууламж
 5. Онцгой зориулалтын барилга байгууламж


 • Орон сууцны барилга байгууламж
 • Олон нийтийн барилга байгууламж
 • Үйлчилгээний барилга байгууламж
 • Үйлдвэрийн барилга байгууламж
 • Онцгой зориулалтын барилга байгууламж


Бүх төрлийн барилга байгууламжийн төслийн ажлыг орчин үеийн шинэ техник хэрэгслийг ашиглан захиалагчийн шаардлагыг давсан чанартай барилга байгууламжийн төслүүдийг тогтсон хугацаанд, төсөвт өртөгт багтааж дотоодын болон гадаадын стандартад нийцүүлж хийж гүйцэтгэнэ.