МОНГОЛ УР УХААНААР МЕГА ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

МОНГОЛ УР УХААНААР МЕГА ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.