Хуванцар вакуум эдлэлийн үйлдвэр

Шинэ технологийн дагуу хуванцар вакуум эдлэлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулан бүх төрлийн хаалга, цонх, ханыг зах зээлд өргөн сонголтоор нийлүүлж байна.