Засвар үйлчилгээ

Барилгын бүх үе шатанд бүх төрлийн өргөтгөл, их болон урсгал засваруудын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

  • Өргөтгөл шинэчлэлийн ажил
  • Гадна дотор их болон урсгал иж бүрэн засварын ажил
  • Интерьер, экстерьерийн ажил