Шингэн хөөсний үйлдвэр

Монгол орны цаг уурын эрс тэс уур амьсгалд зориулж барилгын гол асуудлын нэг болох барилгын дулаан алдалтыг бууруулах зорилгоор шинэ технологи боловсруулан дулаалгын шингэн хөөс материал үйлдвэрлэн үйлдвэрлэж байна.