2006

Сүхбаатар дүүрэг дэх 29-р сургуулийн дотуур байрны барилга