2013

Баянгол дүүргийн 209 айлын орон сууцны цогцолбор хороолол