2013

Баянгол дүүрэг дэх 209 айлын орон сууцны цогцолбор хороолол