2013

Чингэлтэй дүүрэг дэх Төр Засгийн Үйлчилгээний авто баазын 400 автомашины гражийн барилга