2012

Хөвсгөл аймаг Ахмадын ордон, номын өргөөний барилга