2009

Сүхбаатар дүүрэг дэх ШУТИС-ийн номын сангийн барилга