2002

Сонгино хайрхан дүүрэг дэх Нийслэлийн татварын хэлтэс