2014

Сүхбаатар дүүрэг Оюутны 2-р байрны дээвэр, фасадын засварын ажил