2014

Хан-Уул дүүрэг дэх Буянт-Ухаа-1 хорооллын УДДТ-ийн барилга