2012

Хан-Уул дүүрэг 443кВт-ын нарны цахилгаан эрчим хүчний станцын барилга