2010

Говьсүмбэр аймаг Баянтал сумын Дотуур байр, Хичээлийн байр, Цэцэрлэгийн их засварын ажил