2010

Сэлэнгэ сумын уурын зуух - гадна дулааны шугам шинэчлэх ажил