2009

Хөвсгөл аймгийн Музей номын сангийн барилгын их засварын ажил