2008

Баянгол дүүргийн Хайрга бутлан ангилах үйлдвэрийн байгууламж