2008 он

Сүхбаатар дүүрэг дэх “Одод” цогцолборын барилга