2008

Баянгол дүүрэг дэх 38-р сургуулийн спорт заалны барилга