Стандарт

Анхааруулга

Нийтлэл дээр ямар нэг ангилалд агуулга оруулахдаа Тухайн ангилал аа заавал сонгож өгнө сонгож өгөөгүй тохилдолд тухайн ангилал чинь харагдахгүй буруу ангилал сонговол таны сонгосон ангилалд агуулга чинь орох бөгөөд өөр загвар дизайнтай харагдах эсвэл эвдэрч харагдах болно

Тохиргоо - орчуулга хэсэг company гэж хайхад холбоо барих хаяг болон майл хаяг солих боломжтой мөн slider text гэж хайхад Нүүр хуудасны слайд дээр гарж байгаа текстыг солих боломжтой.

Нүүр слайд 1920х1080 зураг - нийтлэл Нүүр хуудас гэсэн ангилал дотор

Хэрэгжүүлсэн төслүүдийн ерөнхий зураг гарчиг огноо өөрчлөхдөө

Агуулга > Ангилал > дотор хэрэгжүүлсэн төслүүд гэсэн ангилал байгаа тэр дээр засах гэсэн товчийг дарж өөрчлөх боломжтой.

Шинээр үүсгэхдээ Ангилал нэмэх гэсэн товч дээр дарж нэр зураг огноо оруулж эцэг сонгохдоо хэрэгүүлсэн төслүүд гэдгээ сонгно.

шинээр ангилал үүсгэхдээ category_project.html загварыг сонгоно.

шинэ ангилал үүсгэхэд эцэг нь заавал хэрэгжүүлсэн төслүүд байна.

Нүүр дээр байрлах онцлох 4 зураг болон харилцагч байгуулагууд, нийгмийн хариуцлага, үйлдвэрлэл, доод хэсэг байрлах цэс нь тохиргоо хэсгийн ЦЭС гэсэн дотороос өөрчлөх боломжтой.


Хуудас

Хуудас руу орохдоо Агуулга>Хуудас гэж орно. орход үүссэн хуудасууд харагдана.

мэндчилгээ хуудас дотор мөн бүтэц зохион байгуулалт, сонгон шалгаруулах болон ажилтан болсоноор нь хуудас

Бидний тухай

Ихэнд гарж ирэх техт нь Агуулга хуудас дотор танилцуулга гэсэн хуудас байгаа

пирамид текст нь тохиргоо-Орчуулга гэсэн дороос pyramid гэж хайхад харагдана.

Доод талд байрлах он нь нийтлэл - Танилцуулга гэсэн ангилал дотор байгаа


chart текст солихдоо тохиргоо-Орчуулга гэсэн дороос chart гэж хайхад харагдана.

Шагнал - Агуулга цэс дээр дархад Төслүүд гэсэн цэс байгаа тэнд агуулга оруулна


Үйлчилгээ, Үйлдвэрлэл нь Агуулга - нийтлэл гэсэн дотороос ангилалаа сонгож агуулгаа оруулна

нээлттэй ажлын байр болон хүний нөөцийн бодлого мөн адил Агуулга - нийтлэл гэсэн дотороос ангилалаа сонгож агуулгаа оруулна

Холбоо барих нь хуудас

facebook twitter youtube link оруулахдаа орчуулга дээр нэрээр хайна URL хаягын хуулж өгнө